Föreningen Stavrebygden

Hej och välkommen till Föreningen Stavrebygdens hemsida!

Föreningen Stavrebygden är en förening som verkar som ’paraply’ för olika föreningar i bygden som inte har en egen styrelse. Under Förening Stavrebygdens paraply finns i dagsläget Stavre IF, Stavre Bygdegårdsförening. Ytterligare har Föreningen Stavrebygden nära samarbete med Vävstugan, som har sin lokal i bygdegården och Ångbåtföreningen Alma. Våra medlemmar är alla invånarna i Stavrebygden samt föreningarna i bygden som kan få en representant i styrelsen. Tillsammans är vi Föreningen Stavrebygden!

Har du frågor då är du välkommen på Stavrebygdens facebooksida (stavrebygden.se) eller så tar du kontakt med styrelsen.

Mvh,

Styrelsen