Protokoll

Alla digitala mötes- och årsmötesprotokoll har vi lagt ut på faceboogruppen: Protokoll Förening Stavrebygden

Anmäl digtill gruppen för att få tillgång till våra protokoll.