Kontakt

 

Styrelsen föreningen Stavrebygden:

Nils-Erik Andersson, ordförande
070-2190385,

anisse10@outlook.com

P.O. Mellgren, kassör
0693-21225,

pomellgren@bredband.net

Johannes Brink, sekreterare
070-2792558
jbts@telia.com

Hemsidan: Webmaster
Webmaster@Stavrebygden

 

Mötesprotokoll:

2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010