För att hyra bygdegården kontakta: Åsa Nilsson, 070-5166068

Prislista för Stavre Bygdegård:

Hyra bygdegården: 500 kr/dygn Städning 1000 kr
Föreningssammankomster max 10 pers.: 300 kr/dygn
Återkommande aktiviteter minst 10 ggr: 100 kr /gång

Hyra av bord 30 kr. bord + 6 stolar 50 kr.
Hyra av duk: 50 kr/st. Återlämnas tvättade och strukna.